comscore
国内

佐汉瑟迪亚与哥打峇鲁  2区空气不健康

截至周二晚上9时之空污指数。-照片:空污指数官网截图

国内空气素质稍微好转!截至周二晚上9时,仍有2个地区空气污染指数处于不健康水平,即雪兰莪佐汉瑟迪亚与吉兰丹哥打峇鲁。

空气污染指数官网数据显示,佐汉瑟迪亚空污指数150,哥打峇鲁空污指数120。

另外,4个地区空污指数处于不健康水平边缘,分别是马六甲武吉南眉(90)、森美兰汝来(92)、吉兰丹丹那美拉(93)和柔佛昔加末(91)。

Loading...
即时